آخرش که چی؟؟؟

شهری نو ، کشوری نو و زندگی نو...

آبان 96
1 پست
مهر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
1 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
6 پست
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
شهریور 92
6 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
2 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
دی 88
1 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
8 پست
خرداد 81
1 پست
دانشگاه
1 پست
لاس_وگاس
3 پست
کالج
1 پست
csn
1 پست
آمریکا
3 پست
پرسپولیس
1 پست
کار
1 پست
اینترنت
1 پست
اسرائیل
1 پست
غزه
2 پست
سقوط
1 پست
ابولا
1 پست
مهاجرت
2 پست
آلمان
1 پست
برزیل
1 پست
کبک
1 پست
مونترال
1 پست
خاطرات
1 پست
انتخابات
1 پست
شرک
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...