روز کاری

چه  حالی میده بارون بیاد بخوای با ماشین بری بعد میبینی ریموت پارکینگ تو کیفت هست که اون هم جا گذاشتی تو شرکت!بعد زیر این بارون با حال پیاده بری تا ایستگاه!!!
++++
یک همکار دارم که اگه و لش کنی باید تا شب زل بزنی تو چشمش و به حرفهاش گوش کنی....
دیوانه شدممممممممممم به من چه به باغت برق نمی دن!!!
++++
ساعت رسمی کار در شیراز ساعتی هست که همه را می توانی در اون ساعت در شرکت ببینی...
حالا کی همشون بیان خدا میدونه!!!ساعت ١٠ ، ١١ ،١٢ ....
++++
R
âler!!!!

/ 0 نظر / 18 بازدید