هویجوری...

آهای نسل سوخته های پدر سوخته کجایید؟!!!
- یک روزه تمام شبکه های اجتماعی رو بستم گذاشتم کنار!حس خوبیه باور کنید! 
- الان داشتم فکر میکردم اگه سطل آشغال مجتمع زیر پنجره ما بود چقدر خوب میشد!
شوووووووووووووت.... 

/ 1 نظر / 36 بازدید
محمد

کاش منم قدرتش رو داشتم