سلام دنیا!!!

مهستی روحت شاد....
***
دیگه نشستن و غر زدن بسه، کلا میخوام ریکاوری کنم 5 ماه از مهاجرت عجیبمون میگذره ،چیزی که یاد گرفتم اینه که باید وایسم باید دوباره شروع کنم...
زبانم خوب نیست و اوضاع روحی خوب نیست و .... همه چی تموم...
امروز زندگی جدید من شروع میشه @زندگی که خودم باید بسازم.
***
اینجا هم باید دوباره جون بگیره اینجا رو تو مقطعی من بزرگش کردم و اکثز اوقات اون منو بزرگ کرد.با بد اخلاقی ها کنار اومد با بی حوصلیگی هام و .....

زندگی من شروع شد.... 

/ 0 نظر / 25 بازدید