تظاهر...

دیگه حسابی یاد گرفتم فقط واسه اینکه آرامشم به هم نخوره و یه بدبختی به بقیه اضافه نشه تظاهر کنم به اینکه همه چی اوکی هست و هیچی عوض نشده بهتر هم شده!!!

ولی غافل از اینکه...

/ 0 نظر / 23 بازدید