...

کرم مغز گرفتم داره کل مخمو میخوره؟هیچ سمی هم برای این کرم تو ذهنم نیست؟یک چیزی تو مایه های کرم سیب!داره همه جا رو سیاه میکنه.
++++ 

/ 1 نظر / 28 بازدید
طارمه

بابا دست كن تو مغزت بكشش بيرون.[نیشخند] چطوري برادر؟ آي حال ميكنم قديمي ها رو ميبينم.