89

سال ٨٩ تموم شد!!!
با تمام مشکلات و سختی با تمام بحرانهای کاری و اقتصادی که بود و ما داشتیم.
در این سال مشکلات سیاسی بیشتر شد و ایران محدودتر...
مهاجرتها بیشتر شد...
ولی حالا که بر میگردم عقب میبینم برای من سال بدی نبوده...
مشکلات مالی همیشه بوده و هست ولی خب کارم ثبات پیدا کرد،یک زبان جدید یاد گرفتم، یک تصمیم جدی و سرنوشت ساز رو عملی کردیم.
و بهترین اتفاق که میشد ، افتاد!البته شاید هم نشه گفت بهترین ولی خب...

/ 1 نظر / 23 بازدید
دختر تنهای گندم

سال تموم نمیشه این عمر ماست که داره میگذره... سال خوشی براتون آرزو میکنم.......