یارانه ها...

آه چرا نمی تونم اینجا چهار تا دری بری بگم ،فحشی چیزی؟به من چه که سرور مال ایران فرداش میفرستند زندووون!
$@^%*)()*‌‌تت_*_(&*^&%#$%^@@^$@^@^%@#^@#$!!!!!
-----------------
حالا چی کار کنیم؟

/ 1 نظر / 22 بازدید
mohammad reza etemadian

سلام اینطور به نظر میاید که هر دولتی که سی‌ سال سر کار بوده باید بره، تونس مصر بحرین سعودی ایران ؟ حضرت امام خمینی فرمودند ملت باید قدری تحمل داشته باشند و میخواهیم زندگی‌ مادی شما مرفه باشد.اما متاسفانه سی‌ سال انقلاب را دادیم آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بشه خون انقلاب را ما بسیجیهآ ریختیم ولی‌ این آقا لذتش را میبره ، کسی‌ نمیگه نیرویه اتمی‌ نباید داشته باشیم ولی‌ نباید بخاطرش انقدر با دنیا در بیفتی که مجبور بشوید یآرانها را قطع کنید. این نیروی اتمی‌ مردم را بی‌ نیرو کرده.