بست تایی ها...

بهترین و کاملترین مثال از اصطلاح کسی رو به تخم خودش هم حساب نمیکنه اگه گفتید چیه؟

راهنمایی میکنم:

- جیش

- ا.ن

- مجلس

- نشیمنگاه

- پی پی

- محل جلوس

++++
یعنی هنوز که فکر میکنم میبینم فقط یک معجزه بود.همین

/ 0 نظر / 23 بازدید